Vrátenie a reklamácia

Zakúpili ste u nás tovar, ktorý Vám nevyhovuje? Tovar môžete vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia bez udania dôvodu. Vrátenie tovaru je u nás zdarma.

Postup pre vrátenie alebo reklamácie tovaru:
Vrácení zboží zdarma SK
V prípade vrátenia tovaru Vám budú peňažné prostriedky bezodkladne vrátené do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na Váš účet. V prípade reklamovanie tovaru bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Príprava zásielky v prípade vrátenia tovaru

Tovar v originálnom obale od výrobcu prosím vždy zabaľte do ochrannej krabice (rovnako ako bol tovar doručený), aby nedošlo k poškodeniu výrobku a originálneho obalu počas prepravy.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. Čísle: 0910 599 004 alebo e-mailom: info@svetlodesign.sk


Formuláre na stiahnutie:

↓ Formulár na odstúpenie od zmluvy

↓ Formulár pre uplatnenie reklamácie


Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

II. Zodpovednosť predávajúceho
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Celý reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok.

 

Vytvořil Shoptet | Šablona Rubin | Design Tomáš Hlad.